Diana was zich van kleins af aan bewust van de spirituele wereld. Ook zag, voelde, wist en droomde zij dingen niet zomaar verklaard konden worden. In 1990 kwamen ze er achter dat zij aura's en energie zag. Dit is zij toen spelenderwijs gaan ontwikkelen. 

In 1999 kwam zij in aanraking met Reiki. Hierin heeft zij zich in de tien daarop volgende jaren getraind en ontwikkeld tot master certificering. Tevens volgde zij cursussen in meditatie, psychometrie, aura's, chakra's en energie. 

In 2009 heeft zij een 3-jarige opleiding to mediumschap gevolgd welke zij met goed gevolg heeft afgerond.

Na deze opleiding is zij meerdere trainingen blijven volgen, waarvan velen bij Mavis Pittilla en heeft zij Diana onder haar hoede genomen. Hierbij heeft zij zowel de reguliere Mentorship Programma gevolgd als de Advanced Mentorship Porgramma voor professionele mediums. 

Het werken voor de spirituele wereld heeft haar tot nu toe gebracht naar een aantal jaar werken op live TV, werken in Schotland, Engeland, Duitsland en van kerken tot grote centra tot huiskamers. Ervaring leert dat er geen enkele beperking is voor hoe, wat, waar en wanneer de spirituele wereld liefde toont. 

Als medium sla je een brug van hart tot hart, ziel tot ziel, tussen onze wereld en de spirituele wereld. 

Diana voelt zich bevoorrecht dat zij een stem mag zijn voor mensen bij een reünie van liefde. En dát is het juist; de mensen in de spirituele wereld zijn nog altijd ménsen die niets liever willen dan praten met degene van wie zij houden. Net zoveel als wij dat willen.    

Hierin is het belangrijk dat je als medium niet alleen de informatie én bewijzen van overleving na de fysieke dood doorgeeft, maar ook je hart opent. Alleen met een open hart kan je ook de essentie van de liefde tussen de twee werelden voelbaar maken. 

E-mailen
Bellen
Instagram